м. Кіцмань / вул. Миколайчука, 4/1;
                       вул. Незалежності, 4
                       (099) 311-55-00   (068) 311-55-00

Якість послуг

Код рядка Найменування показника (параметра) якості телекомунікаційної послуги,             який визначений НКРЗ для оприлюднення Одиниця виміру Рівень, який встановлений центральним органом виконавчої влади в галузі зв'язку (ЦОВЗ)    Рівень, який був запланований на звітний  рік** Досягнутий рівень                         за звітний рік***   Запланований рівень на поточний рік 
А Б 1000 2000 3000 4000 5000
0500 Послуги з доступу до Інтернет: %        
0501  Нормований час усунення пошкоджень телекомунікаційної мережі та відновлення доступу до послуг зі встановленими значеннями показників якості % не більше як одна доба 1 0,9 1
0502 Відсоток рахунків, на які були отримані звернення від споживачів щодо їх некоректності (неправильності) % не більше ніж 1% 1 0,9 1
0503 Відсоток звернень щодо організаційних аспектів обслуговування % не більше ніж 1% 1 0,9 1
0504 Відсоток звернень щодо технічних аспектів обслуговування % не більше ніж 1% 1 0,9 1
0505 Відсоток реєстрацій, які відповідають нормам за часом реєстрації в мережі  % не менше ніж 90% 95 95 95
0506 Відсоток незадовільних з’єднань за швидкістю передачі даних % не більше ніж 10% 5 5 5
0507 Відсоток успішних реєстрацій у мережі % не менше ніж 90% 90 90 90
0508 Відсоток відмов % не більше ніж 10% 10 10 10